LSC

רוכשים ספירולינה טרייה 
SimpliiGood
ותורמים לחברה!

לכל מי שרוצה גם להיות בריא יותר ולספק לגוף את כל הערכים התזונתיים החיוביים של הספירולינה הטרייה שלנו במחיר מוזל וגם לעזור לחברה זו בדיוק ההזדמנות. ברכישת כל אחד מהמוצרים באתר החברה מהלינק - לחצו כאן  יועבר סכום קבוע למרכז לחיילים בודדים. בצה״ל משרתים כ-6300 חיילים המכונים בודדים – המשמעות מאחורי ההגדרה מתייחסת לחיילים שאו שהוריהם מתגוררים בחו"ל, חיילים שהתייתמו משני הוריהם או חיילים שאין להם כל קשר עם הוריהם מסיבות שונות נוספות.מבין כלל החיילים הבודדים המשרתים בצה"ל, 44% הינם חיילים ישראליים שאינם בקשר עם בני משפחותיהם בארץ.44% מכלל החיילים הבודדים בצה"ל הם ילידי הארץ אשר אינם בקשר עם משפחתם מסיבות מגוונות. העמותה המרכז לחיילים בודדים לזכרו של מייקל לוין שם לו למטרה לעזור לחיילים אלו בשלל תחומים, בליווי אישי, בייעוץ, ובתמיכה פיזית לפני השירות, במהלכו ואחריו. 

המרכז מהווה עוגן לאותם החיילים שמקבלים חיזוק כקהילה למען שילובם העתידי המיטבי בחברה בישראל. 

צריכה שוטפת של ספירולינה טרייה בתפריט היומי באמצעות הלינק תוכל לסייע לשיפור הפעילות הפיזיולוגית האישית וכן לאפשר לנו להמשיך ולתרום לפעילות החשובה של